Việc làm đang tuyển dụng tại Công tỷ TNHH Seo Hyun Sample

6 việc làm đã tìm thấy

Tổ Trưởng Tổ Cắt Ngành May Mặc

Công tỷ TNHH Seo Hyun Sample

Lương: 10-12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 20/02/2020

Công Nhân Cắt Chỉ

Công tỷ TNHH Seo Hyun Sample

Lương: 7-10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 20/02/2020

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Công tỷ TNHH Seo Hyun Sample

Lương: 10-12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 20/02/2020

Nhân Viên QC

Công tỷ TNHH Seo Hyun Sample

Lương: 7-10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 20/02/2020

Công Nhân Vắt Sổ - Kansai

Công tỷ TNHH Seo Hyun Sample

Lương: 7-10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 20/02/2020

Tổ Trưởng Tổ May Mẫu

Công tỷ TNHH Seo Hyun Sample

Lương: 10-12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 20/02/2020