Việc làm đang tuyển dụng tại Công ty TNHH New Hope Hà Nội - CN Thanh Hóa

0 việc làm đã tìm thấy

Công ty TNHH New Hope Hà Nội - CN Thanh Hóa

Công ty TNHH New Hope Hà Nội-chi nhánh Thanh Hóa là công ty thứ 7 của tập đoàn New Hope Liu He đầu tư tại Việt Nam, là doanh nghiệp hiện đại hóa chuyên về sản xuất thức ăn chăn nuôi.