Việc làm đang tuyển dụng tại Công Ty TNHH MTV Hành Trình Xanh Quảng Nam,

0 việc làm đã tìm thấy

Công Ty TNHH MTV Hành Trình Xanh Quảng Nam,

Công ty chuyên về lĩnh vực tư vấn các hồ sơ môi trường như Báo cáo ĐTM, giám sát môi trường, xả thải, xin cấp phép khai thác nước mặt, khai thác nước ngầm, lập đề án bảo vệ môi trường, thiết kế và thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, ....