Việc làm đang tuyển dụng tại Công ty TNHH Linfox Logistics Viet Nam_CN Bắc Ninh

0 việc làm đã tìm thấy

Công ty TNHH Linfox Logistics Viet Nam_CN Bắc Ninh

Công ty TNHH Linfox Logistics bắt đầu hoạt động tại Việt Nam vào năm 2006 và hiện đang vận hành chín địa điểm trên cả nước, vượt qua sự phức tạp về địa lý của Việt Nam. Với khả năng vận chuyển, lưu kho, công nghệ và bảo mật, đội ngũ nhân viên làm việc chuyên nghiệp để vượt xa các yêu cầu của các đối tác đa dạng trong lĩnh vực FMCG, tài nguyên và công nghiệp. Các hệ thống đằng sau con người, đội tàu và kho hàng của chúng tôi làm cho Linfox trở thành một trong những công ty hậu cần an toàn và hiệu quả nhất được lựa chọn ở khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Văn hóa cải tiến liên tục của chúng tôi đảm bảo rằng khách hàng nhận được lợi thế cạnh tranh mà họ cần để thành công.