Việc làm đang tuyển dụng tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CHỒI XANH VIỆT NAM

1 việc làm đã tìm thấy

Student Recruitment Manager (Trưởng Phòng Tuyển Sinh)

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CHỒI XANH VIỆT NAM

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Đà Nẵng, Hà Nội, Hồ Chí Minh Hạn nộp: 08/03/2020

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CHỒI XANH VIỆT NAM

Địa chỉ: 04, Trần Quốc Toản, phường Cẩm Châu, Thành phố Hội An - Quy mô:

*** OUR SCHOOL We are a small school with a big heart. Everything at Green Shoots is about the children, and our team works in concord to ensure that they are, and remain, at the centre of everything we do. Ours is a fast-moving, dynamic environment where growth and challenge are daily priorities, not just for students but for our community as a whole. We have eight core values. The first seven - Adaptability, Tenacity, Independence, Sustainability, Thoughtfulness, Integrity, and Cooperation – combine to build the eighth unifying value of Respect. We teach our students to be respectful to themselves, to other members of our community, and to the wider world we live in: both human and natural. We work to instil these values all through our students’ journey with us, finding different ways to build them as each child matures and grows. Green Shoots is a deeply values-driven school, and a recent survey showed strong stakeholder support for these values as they permeate our lives. We are committed to high educational standards, always within the framework of a focus on the needs of the whole child. Green Shoots was established in 2011. We educate 120 students from more than 20 countries aged 2 to 16 years old. We follow an internationalised British Curriculum, making use of the EYFS framework, the International Primary Curriculum and Cambridge Checkpoint and IGCSEs to offer a truly global education benchmarked against British standards. Green Shoots offers a unique French-language programme for native speakers in central Vietnam. The programme offers both mother tongue and foreign language classes. *** TRƯỜNG CHÚNG TÔI Trường của chúng tôi là ngôi trường nhỏ với một trái tim rộng lớn. Mọi thứ ở Greenshoots đều dành cho trẻ em, và đội ngũ nhân viên làm việc trên tinh thần hòa thuận để đảm bảo rằng trẻ em là trung tâm của mọi việc chúng tôi đang làm. Môi trường học của chúng tôi năng động, nhanh nhẹn nơi mà sự phát triển và trải nghiệm là ưu tiên hàng ngày, không chỉ cho học sinh mà cho cả toàn thể cộng đồng. Chúng tôi có 8 chuẩn giá trị. Bảy chuẩn giá trị đầu tiên: sự thích ứng, kiên trì, độc lập, bền vững, cảm thông, chính trực và kết hợp -nghĩa là sự kết hợp tạo nên giá trị thứ 8 là tôn trọng. Chúng tôi dạy học sinh chúng tôi là tôn trọng nhau và tôn trọng người khác trong cộng đồng và cả thế giới rộng lớn mà chúng ta đang sống bao gồm con người và thiên nhiên. Chúng tôi làm việc để truyền đạt những giá trị đó qua tất cả học sinh của chúng tôi, tìm nhiều cách khác nhau để khiến mỗi học sinh trưởng thành và tăng trưởng. Greenshoots là ngôi trường được lái với những giá trị sâu sắc. Và một khảo sát gần đây cho thấy rằng cổ đông ủng hộ mạnh mẽ những giá trị đó khi nó lan truyền trong cuộc sống của chúng ta. Chúng tôi cam kết tạo ra một tiêu chuẩn giáo dục cao, luôn tập trung vào nhu cầu của tất cả học sinh. Greenshoots được thành lập vào năm 2011. Chúng tôi đang đào tạo 120 học sinh từ hơn 20 quốc gia từ 2-16 tuổi. Chúng tôi dạy theo chương trình giảng dạy quốc tế Anh Quốc, tạo ra khung chuẩn EYFS, chương trình giảng dạy tiểu học quốc tế…để trao dồi một chuẩn giáo dục thật sự toàn cầu theo tiêu chuẩn Anh Quốc. Greenshoots cấp một chương trình ngôn ngữ tiếng Pháp độc đáo cho người bản ngữ ở Việt Nam. Chương trình này dành cho học sinh học ngôn ngữ mẹ đẻ và những lớp học ngôn ngữ.