Việc làm đang tuyển dụng tại Công Ty TNHH Điện Cơ Teco Việt Nam (kcn Long Thành, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai)

5 việc làm đã tìm thấy

Kỹ Thuật Viên

Công Ty TNHH Điện Cơ Teco Việt Nam (kcn Long Thành, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai)

Lương: 10-12 triệu Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: Đã hết hạn

Nhân Viên Kinh Doanh / Trợ Lý Kinh Doanh

Công Ty TNHH Điện Cơ Teco Việt Nam (kcn Long Thành, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai)

Lương: 10-12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh, Đồng Nai Hạn nộp: Đã hết hạn

Nhân Viên Sinh Quản / Phẩm Quản

Công Ty TNHH Điện Cơ Teco Việt Nam (kcn Long Thành, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai)

Lương: 10-12 triệu Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: Đã hết hạn

Phiên dịch tiếng Hoa

Công Ty TNHH Điện Cơ Teco Việt Nam (kcn Long Thành, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai)

Lương: 10-12 triệu Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: Đã hết hạn

Nhân viên xuất nhập khẩu

Công Ty TNHH Điện Cơ Teco Việt Nam (kcn Long Thành, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai)

Lương: 10-12 triệu Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: Đã hết hạn