Việc làm đang tuyển dụng tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ

0 việc làm đã tìm thấy

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ

+ Lĩnh vực hoạt động: - Khảo sát địa hình xây dựng công trình. Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ. - Tư vấn đấu thầu; Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ). - Tư vấn xây dựng (quản lý các dự án, đánh giá sự cố, lập phương án xử lý). - Thẩm tra thiết kế. Thẩm tra các dự toán các công trình xây dựng. - Thi công (công trình giao thông, đào, lắp đặt các công trình ngầm...) - Sản xuất, lắp đặt các loại biển báo giao thông đường thủy và đường bộ; sơn đường. - Thử tải, kiểm định cầu