Việc làm đang tuyển dụng tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VIỆT NAM

5 việc làm đã tìm thấy

Cử Nhân Ngành Kinh Tế Đầu Tư- Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VIỆT NAM

Lương: 7-10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: Đã hết hạn

[Hà Nội] Cán Bộ Xã Hội Học trên 5 năm KN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VIỆT NAM

Lương: 12-15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: Đã hết hạn

Cán Bộ Môi Trường

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VIỆT NAM

Lương: 7-10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: Đã hết hạn

[Hà Nội] Cán Bộ Xã Hội Học

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VIỆT NAM

Lương: 7-10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: Đã hết hạn

Cán Bộ Môi Trường yêu cầu 5 năm kN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VIỆT NAM

Lương: 12-15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: Đã hết hạn

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo - Phường Cửa Nam - Quận Hoàn Kiếm - Thành Phố Hà Nội- Việt Nam. - Quy mô: 50-100 nhân viên

Chuyên cung cấp dịch vụ Tư vấn Nghiên cứu và thực hiện các hoạt động Phát triển xã hội & Lập báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường (EIA), báo cáo quản lý môi trường (EMP), bản cam kết môi trường (IEE) cho các dự án phát triển. Với việc không ngừng củng cố nội lực và mở rộng phạm vi hoạt động, Công ty liên tục tuyển dụng nhân sự làm việc dài hạn hoặc ngắn hạn cho Công ty và các dự án trên địa bàn cả nước trong các lĩnh vực sau: 1. Quản lý dự án Chuyên cung cấp dịch vụ Tư vấn Nghiên cứu và thực hiện các hoạt động Phát triển xã hội & Lập báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường (EIA), báo cáo quản lý môi trường (EMP), bản cam kết môi trường (IEE) cho các dự án phát triển. Với việc không ngừng củng cố nội lực và mở rộng phạm vi hoạt động, Công ty liên tục tuyển dụng nhân sự làm việc dài hạn hoặc ngắn hạn cho Công ty và các dự án trên địa bàn cả nước trong các lĩnh vực sau: 1. Quản lý dự án 2. Thể chế 3. Quản trị nguồn nhân lực 4. Đào tạo 5. Xã hội học 6. Giới 7. Luật 8. Đấu thầu 9. Kinh tế/Tài chính 10. Phát triển Nông nghiệp 11. Phát triển Lâm nghiệp 12. Xây dựng dân dụng 13. Cấp thoát nước 14. Năng lượng 15. Giao thông 16. Điện-Cơ 17. Công trình thủy 18. Phiên dịch