Việc làm đang tuyển dụng tại Công Ty TNHH Chứng Nhận NQA Việt Nam

0 việc làm đã tìm thấy

Công Ty TNHH Chứng Nhận NQA Việt Nam

NQA là một Tổ chức chứng nhận đa quốc gia với trụ sở chính đặt tại Anh Quốc, mạng lưới văn phòng tại 70 quốc gia và đang cung cấp dịch vụ tại trên 100 quốc gia. NQA đang cung cấp dịch vụ chứng nhận các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 50001, OHSAS 18001, HACCP, FSC, BRC, … Với sự công nhận của cơ quan công nhận quốc gia danh tiếng nhất như UKAS, ANAB và các cơ quan công nhận chuyên ngành như IATF, ESD, BRC, QuEST, NCWM, MCS, OFTEC, v.v… NQA là một trong số rất ít các tổ chức chứng nhận trên thế giới được UKAS và ANAB công nhận đủ năng lực hoạt động trong tất cả các hoạt động kinh tế, các tiêu chuẩn sản phẩm