Việc làm đang tuyển dụng tại Công ty TNHH Bochang Donatours (Sân Gôn Đồng Nai)

3 việc làm đã tìm thấy

Hành Chính Văn Phòng

Công ty TNHH Bochang Donatours (Sân Gôn Đồng Nai)

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: 02/03/2019

Quản lý lao động-tiền lương

Công ty TNHH Bochang Donatours (Sân Gôn Đồng Nai)

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 02/03/2019

Quản lý lao động-tiền lương kiềm Hành chính-văn phòng

Công ty TNHH Bochang Donatours (Sân Gôn Đồng Nai)

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 02/03/2019