Việc làm đang tuyển dụng tại CÔNG TY THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TINK TINK

0 việc làm đã tìm thấy

CÔNG TY THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TINK TINK

Công ty thương mại điện tử Tink Tink là công ty thương mại điện tử đầu tiên tại Hải Phòng. Để phát triển dự án mới với quy mô lớn, phát triển lớn mạnh, Tink Tink đang cần tuyển dụng các vị trí nhân sự sau: