Việc làm đang tuyển dụng tại CÔNG TY SẢN XUẤT 100% VỐN CỦA VIỆT NAM, HIỆN TẠI ĐANG LÀ ĐỐI TÁC CỦA CÁC CÔNG TY THUỘC TẬP ĐOÀN LỚN NHẤT NHẬT BẢN

0 việc làm đã tìm thấy

CÔNG TY SẢN XUẤT 100% VỐN CỦA VIỆT NAM, HIỆN TẠI ĐANG LÀ ĐỐI TÁC CỦA CÁC CÔNG TY THUỘC TẬP ĐOÀN LỚN NHẤT NHẬT BẢN

Địa chỉ: Bac Ninh - Quy mô: 100-499 nhân viên

Khách hàng của chúng tôi là công ty 100% vốn của Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế tạo máy, linh kiện cấp cho các công ty thuộc các tập đoàn lờn nhất của Nhật Bản