Việc làm đang tuyển dụng tại CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ SSI

0 việc làm đã tìm thấy

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ SSI

Địa chỉ: Tầng 5-1c Ngô Quyền- Hà Nội - Quy mô: 25-99 nhân viên

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) là một trong những công ty quản lý quỹ nội địa hàng đầu tại Việt Nam. Là thành viên của Công ty Cổ phần Chứng Khoán SSI, SSIAM đang có nhu cầu tuyển dụng ứng viên có năng lực và tâm huyết cho bộ phận Phân tích đầu tư làm việc tại trụ sở chính Hà Nội.