Việc làm đang tuyển dụng tại CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

0 việc làm đã tìm thấy

CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

Địa chỉ: Km 34, Quốc lộ 6, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. - Quy mô: 500-999 nhân viên

Công ty cổ phần Mía đường Sơn La tiền thân là Nhà máy Đường trực thuộc Nông trường quốc doanh Tô Hiệu Sơn La quản lý, được khởi công xây dựng ngày 16/9/1995. Ngày 12/8/1997,UBND tỉnh Sơn La đã Quyết định Thành lập doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Mía đường Sơn La trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La quản lý. Ngày 26/11/2007, Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La đã phê duyệt phương án cơ cấu tài chính và chuyển đổi sở hữu Công ty Mía đường Sơn La từ Công ty 100% vốn Nhà nước sang công ty cổ phần, Nhà nước chiếm 58,68% vốn Điều lệ. Ngày 01/02/2008 Công ty cổ phần Mía đường Sơn La tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Mía đường Sơn La. Ngày 31/10/2015, Công ty Mua bán nợ Việt Nam đại diện phần vốn góp Nhà nước đã chính thức thoái hết phần vốn góp của Nhà nước tại Công ty cổ phần mía đường Sơn La. Công ty cổ phần mía đường Sơn La không còn vốn nhà nước tại thời điểm này. Công ty đã thực hiện niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán từ năm 2012 Hiện tại do nhu cầu mở rộng công suất, công ty chúng tôi cần tuyển những vị trí sau: