Việc làm đang tuyển dụng tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

0 việc làm đã tìm thấy

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

Địa chỉ: 189 đường đi Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng - Quy mô:

Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (TASA Duyên Hải), địa chỉ: Số 189 đường đi Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng (website: www.tasaduyenhai.com) hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kho bãi, vận tải container, logistics...