Việc làm đang tuyển dụng tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆT NAM - VINACITY C&C

0 việc làm đã tìm thấy

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆT NAM - VINACITY C&C

Là công ty CP thuộc Tổng hội Xây dựng Việt nam. Hoat động chuyên về lĩnh vực thí nghiệm kiểm định các công trình XD dân dụng, Giao thông, Thủy lợi...