Việc làm đang tuyển dụng tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

0 việc làm đã tìm thấy

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 24 – 26 Trần Nhật Duật – Hoàn Kiếm – Hà Nội - Quy mô: 100-499 nhân viên

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội là Công ty thành viên thuộc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP. Công ty hoạt động trong 3 lĩnh vực chính là thương mại, sản xuất và Đầu tư Kinh doanh Bất động sản, trong đó hoạt động cốt lõi là thương mại với hệ thống siêu thị mang thương hiệu Haprofood. Địa chỉ công ty: Số 24 – 26 Trần Nhật Duật – Hoàn Kiếm – Hà Nội. Website: http://www.thucphamhanoi.com.vn