Việc làm đang tuyển dụng tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHDATA TOÀN CẦU

0 việc làm đã tìm thấy

CÔNG TY CỔ PHẦN TECHDATA TOÀN CẦU

Địa chỉ: Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội - Quy mô: 25-99 nhân viên

Công ty cổ phần Techdata Toàn cầu được thành lập vào 28/03/2005 http://techdata.co.kr/