Việc làm đang tuyển dụng tại Công ty Cổ phần phát triển nhân lực ITM Đà Nẵng

0 việc làm đã tìm thấy

Công ty Cổ phần phát triển nhân lực ITM Đà Nẵng

Công ty Cổ phần phát triển nhân lực ITM Đà Nẵng, hoạt động trong lĩnh vực: - Đào tạo tiếng Nhật (Đào tạo thực tập sinh, Kỹ thuật viên, nhân viên làm việc tại các công ty Việt Nam hoặc công ty Nhật Bản tại Việt Nam) - Hỗ trợ doanh nghiệp (Giới thiệu-phái cử nhân sự, hỗ trợ đầu tư, xúc tiến thương mại) - Tư vấn du học (Tuyển dụng và đào tạo du học sinh, tổ chức chương trình thực tập, đào tạo du học sinh về nước)