Việc làm đang tuyển dụng tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VIỆT SƠN

0 việc làm đã tìm thấy

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VIỆT SƠN

Địa chỉ: 2nd floor, 204/27 Nguyen Van Huong St., Thao Dien Ward, District 02, Ho Chi Minh City - Quy mô: 25-99 nhân viên

VIET SON TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY