Việc làm đang tuyển dụng tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG TOKEN VIỆT NAM

0 việc làm đã tìm thấy

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG TOKEN VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 8 , tòa nhà báo nông thôn ngày nay , 68 Dương Đình Nghệ , Cầu Giấy, Hà Nội - Quy mô: 25-99 nhân viên

TOKEN VIETNAM ENGINEERING AND CONSTRUCTION.,JSC Add : 8th Floor, Nong Thon Newspaper Auilding, Duong Dinh Nghe street, Cau Giay, Ha Noi Tel: (0432)-636-777; Fax: (0432)-565-777