Việc làm đang tuyển dụng tại Công ty Cổ phần ITM Thành Phố Hồ Chí Minh

0 việc làm đã tìm thấy

Công ty Cổ phần ITM Thành Phố Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần ITM Thành phố Hồ Chí Minh (ITM HCMC) tiền thân là chi nhánh của Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực và công nghệ thông tin tại Hà Nội, bắt đầu hoạt động độc lập từ 17/9/2012, là một công ty thuộc ITM Group; Các công ty trong Group của chúng tôi hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau cả trong nước và ngoài nước. Lĩnh vực hoạt động chính của ITM HCMC là: Tư vấn đầu tư, giới thiệu việc làm, đào tạo nhân sự về chuyên môn, kiến thức cơ bản trước khi đưa sang Nhật Bản làm việc.