Việc làm đang tuyển dụng tại CÔNG TY CỔ PHẦN F.C.L

0 việc làm đã tìm thấy

CÔNG TY CỔ PHẦN F.C.L

Công ty Cổ phần F.C.L có vốn đầu tư 256 tỉ đồng, hiện đang trong quá trình đầu tư, xây dựng và quản lý một số dự án thuỷ điện tại tỉnh Quảng Nam. Trong giai đoạn đầu phát triển, Công ty mong muốn tìm kiếm những cá nhân có năng lực chuyên môn giỏi và phẩm chất đạo đức tốt để cùng đồng hành phát triển lâu dài. Công ty luôn tạo điều kiện để mỗi CBCNV có cơ hội được học tập, phát triển bản thân và sự nghiệp của mình nhằm mang lại những lợi ích thiết thực không chỉ cho Công ty mà còn cho cá nhân và cộng đồng.