Việc làm đang tuyển dụng tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ CO SALON

0 việc làm đã tìm thấy

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ CO SALON

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Công Nghệ Co Salon là công ty con thuộc Tập đoàn VelaCorp.
Co Salon giống như một Trung tâm thương mại dành cho các Salon và Stylist.
Tham khảo tại website: cosalon.vn ; velacorp.vn