Việc làm đang tuyển dụng tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CẢNG HẢI PHÒNG

3 việc làm đã tìm thấy

Kế Toán Tổng Hợp: 01 Người

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CẢNG HẢI PHÒNG

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 18/05/2019

Kế Toán Công Nợ: 02 Người

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CẢNG HẢI PHÒNG

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 18/05/2019

Nhân Viên Kinh Doanh: Nam - 02 Người

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CẢNG HẢI PHÒNG

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 18/05/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CẢNG HẢI PHÒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CẢNG HẢI PHÒNG đang tuyển dụng vị trí sau: