Việc làm đang tuyển dụng tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ GIAO THÔNG

5 việc làm đã tìm thấy

Kế Toán Trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ GIAO THÔNG

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 27/07/2019

Kiến Trúc Sư Phòng Dự Án

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ GIAO THÔNG

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 27/07/2019

Kỹ Sư ME Phòng Dự Án

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ GIAO THÔNG

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 26/07/2019

Trưởng Phòng Cơ Điện

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ GIAO THÔNG

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 26/07/2019

Trưởng Phòng Thủy Điện

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ GIAO THÔNG

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 26/07/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ GIAO THÔNG

.