Việc làm đang tuyển dụng tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ GIAO THÔNG

5 việc làm đã tìm thấy

Kế Toán Trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ GIAO THÔNG

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: Đã hết hạn

Kiến Trúc Sư Phòng Dự Án

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ GIAO THÔNG

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: Đã hết hạn

Kỹ Sư ME Phòng Dự Án

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ GIAO THÔNG

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: Đã hết hạn

Trưởng Phòng Cơ Điện

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ GIAO THÔNG

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: Đã hết hạn

Trưởng Phòng Thủy Điện

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ GIAO THÔNG

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: Đã hết hạn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ GIAO THÔNG

.