Việc làm đang tuyển dụng tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ACE THÁI BÌNH DƯƠNG

4 việc làm đã tìm thấy

Cán Bộ Shop Drawing (Phần Xây Dựng) 05 Người

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ACE THÁI BÌNH DƯƠNG

Lương: 12-15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 06/06/2019

Kỹ Sư Hiện Trường (Phần Xây Dựng) 10 Người

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ACE THÁI BÌNH DƯƠNG

Lương: 12-15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 06/06/2019

Cán Bộ Shop Drawing (Phần Cơ Điện) 01 Vị Trí

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ACE THÁI BÌNH DƯƠNG

Lương: 12-15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 06/06/2019

Kỹ Sư Điều Hòa Thông Gió 02 Người (Hiện Trường Giám Sát)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ACE THÁI BÌNH DƯƠNG

Lương: 12-15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 06/06/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ACE THÁI BÌNH DƯƠNG

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Ace Thái Bình Dương