Việc làm đang tuyển dụng tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thị trường Việt Mỹ

0 việc làm đã tìm thấy

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thị trường Việt Mỹ

Công ty thành lập ngày 5/7/2017. Ngành nghề chính là buôn bán hóa chất, phụ gia thực phẩm và hóa chất tẩy rửa