Việc làm đang tuyển dụng tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN NINH MẠNG VIỆT NAM

0 việc làm đã tìm thấy

CÔNG TY CỔ PHẦN AN NINH MẠNG VIỆT NAM

Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam (VSEC) là tổ chức uy tín trong lĩnh vực An toàn thông tin. VSEC có hơn 9 năm kinh nghiệm cùng đội kỹ sư bảo mật đầy đam mê, nhiệt huyết. VSEC chuyên cung cấp những giải pháp ATTT hiệu quả cho thị trường và nước ngoài. VSEC đã và đang đóng góp tích cực cho sự phát triển chung trong lĩnh vực bảo mật ATTT của xã hội.