Việc làm đang tuyển dụng tại CDC Taiwan

0 việc làm đã tìm thấy

CDC Taiwan

CDC Taiwan là Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Đài Loan, là đơn vị trực thuộc Bộ y tế Đài Loan, có chức năng quản lý và kiểm soát các chương trình phòng chống các loại dịch bệnh. CDC Taiwan có nhiều chương trình hợp tác quốc tế, trong đó có nhiều dự án hợp tác y tế với Việt Nam.