Việc làm đang tuyển dụng tại Bach Gia Media

0 việc làm đã tìm thấy

Bach Gia Media

BACHGIA MEDIA là một kênh truyền thông, quảng cáo dựa trên hệ thống màn hình TV. Vận hành và truyền dẫn bằng mạng Internet thông qua ứng dụng video như Youtube hoặc App riêng của công ty Bạch Gia tựa như một kênh truyền hình Internet. Kênh Bạch Gia là sự kết hợp bán công nghệ , là sự giao thoa giữa mô hình quảng cáo truyền thống với công nghệ Internet hiện đại mang lại hiệu quả cho việc truyền tải thông tin mạnh mẽ và sâu sắc tới một bộ phận lớn quần chúng là những người có độ tuổi từ 14 đến 60 tuổi. Bạch Gia khai thác triệt để thời gian trống của người xem tại các thời điểm giao lưu công cộng một cách tự nhiên, nhẹ nhàng không gây ảnh hưởng tới tâm lý khách hàng và người xem không mang tính ép buộc, không cắt ngang giây phút thư giãn của người xem như đang xem trên truyền hình. Chủ động truyền tải thông tin đến người xem so với các hình thức khác như Marketing Online.