Phạm Thị Thư

Kế toán

Ngày sinh: 30/09/1992
Giới tính: Nữ
Tình trạng hôn nhân: Độc thân
Địa chỉ: Mỹ Hưng, Thanh Oai, Hà Nội
Bạn đang xem hồ sơ ứng viên đã được phân loại trên Timviec24h. Đăng nhập nhà tuyển dụng mỗi ngày để nhận điểm xem ứng viên miễn phí.

Thông tin cơ bản

Nơi làm việc: Hà Nội
Ngành nghề: Kế toán/Kiểm toán
Trình độ học vấn: Cử nhân
Ngày cập nhật: 20/07/2021
Kinh nghiệm: Trên 5 năm
Hình thức làm việc: Toàn thời gian
Cấp bậc mong muốn: Nhân viên
Mức lương mong muốn: 10-12 triệu

Mục tiêu nghề nghiệp

+ Tìm được môi trường làm việc phù hợp với những kiến thức và kinh nghiệm có được về công việc kế toán, chỗ làm ổn định lâu dài, có mức lương tốt, chế độ phúc lợi tốt. Tôi mong muốn rằng sẽ đóng góp chút sức mình trong sự phát triển của công ty trong tương lai.
+ Trở thành một kế toán xuất sắc, giỏi chuyên môn và không ngừng học hỏi nâng cao năng lực bản thân.

 

Kỹ năng bản thân

- Sử dụng rất tốt Word, Excel để phục vụ cho công việc.
- Sử dụng tốt các phần mềm kế toán (Misa, 3TSoft), phần mềm hóa đơn điện tử (Misa, BKAV,...), phần mềm BHXH (BKAV, EBH, Efy,...).

- Hòa đồng, tương tác tốt với đồng nghiệp.
- Có trách nhiệm cao trong công việc.
- Cẩn thận, nhiệt tình.

Kinh nghiệm làm việc

02/2020  -  06/2021
Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hà Nam Ninh, NV kế toán thuế

- Thu thập chứng từ, hóa đơn GTGT. Kiểm tra và đảm bảo tính pháp lý, hợp lý, chính xác của chứng từ.
- Yêu cầu NCC xuất hóa đơn đầu vào.
- Xuất và xử lý hóa đơn GTGT trên phần mềm Misa. Xử lý các hóa đơn hủy và hóa đơn thay thế.
- Nhập chứng từ đầu vào, chi phí hàng ngày của công ty, chứng từ đầu ra và lên bảng kê.
- Nhập chi tiết bảng công cụ dụng cụ và TCCĐ khi có phát sinh.
- Làm bảng chấm công và bảng lương công ty.
- Tính thuế TNCN cho nhân viên công ty.
- Làm các thủ tục BHXH và theo dõi tình hình nộp BHXH, đối chiếu theo thông báo BHXH.
- Cập nhật chi phí lương, thưởng, bảo hiểm, thuế TNCN.
- Cân đối thuế, cân đối doanh thu chi phí.
- Lập và nộp báo cáo thuế GTGT, tình hình sử dụng hóa đơn, tờ khai thuế TNCN.
- Báo cáo số thuế phải nộp (thuế môn bài, GTGT, TNCN, TNDN,...).
- Nộp các loại thuế nếu phát sinh (thuế môn bài, GTGT, TNCN, TNDN, phạt vi phạm hành chính, XNK,...) và theo dõi tình hình nộp thuế vào ngân sách nhà nước.
- Kiểm tra công nợ 331, 131 trên thuế có khớp với công nợ thực tế.
- Rà soát và xử lý chênh lệch hàng hóa và công nợ.
- Lập báo cáo tổng hợp tình hình công nợ chi tiết cho từng khách hàng và toàn công ty.
- Đối chiếu ngân hàng và kiểm tra TK ngân hàng tổng hợp, chi tiết và mã khách hàng, NCC.
- Lập Biên bản đối chiếu công nợ theo tháng xác nhận với từng khách hàng và nhà cung cấp.
- Trực tiếp giao dịch với cơ quan thuế, làm việc với ngân hàng (đi rút tiền, nộp tiền, UNC, rút séc, lấy sổ phụ).
- Lập và nộp báo cáo quyết toán thuế năm: Báo cáo tài chính và các phụ lục kèm theo, Tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN.
- Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, sổ sách kế toán thuế, bảo mật số liệu Kế toán.
- Hoàn thiện đầy đủ hồ sơ Pháp lý, hồ sơ tài chính và các hồ sơ khác liên quan đến các chỉ tiêu phát sinh trong Báo cáo tài chính: Hợp đồng, các Biên bản, xác nhận.
- Báo cáo tình hình thực hiện chế độ kế toán thuế cho lãnh đạo theo yêu cầu thường xuyên hoặc đột xuất.
- Thống kê và tổng hợp số liệu Kế toán khi có yêu cầu.
- Hoàn thành các công việc cấp trên giao.
- Kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán thuế.
- Hoàn thiện, cung cấp và giải trình các số liệu liên quan khi cơ quan nhà nước yêu cầu (thuế, bảo hiểm xã hội, hải quan,..).
- Tìm hiểu cập nhật thường xuyên các chính sách thuế, bảo hiểm xã hội mới.
09/2017  -  10/2019
Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Vipatco, Nhân viên kế toán

- Thu thập chứng từ, hóa đơn GTGT. Kiểm tra và đảm bảo tính pháp lý, hợp lý, chính xác của chứng từ.
- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, hoàn thiện chứng từ, sổ sách hợp lý hợp lệ.
- Cân đối thuế, cân đối doanh thu chi phí.
- Theo dõi công tác BHXH, thực hiện các nghiệp vụ khi có phát sinh.
- Trực tiếp thực hiện đúng đủ, kịp thời các báo cáo với cơ quan thuế như: Báo cáo thuế GTGT, TNCN, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
- Báo cáo quyết toán năm: Báo cáo tài chính và các phụ lục kèm theo, Tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN.
- Báo cáo số thuế phải nộp (thuế môn bài, GTGT, TNCN, TNDN,...).
- Nộp các loại thuế nếu phát sinh (thuế môn bài, GTGT, TNCN, TNDN, phạt vi phạm hành chính,...) và theo dõi tình hình nộp thuế vào ngân sách nhà nước.
- Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, sổ sách kế toán thuế, bảo mật số liệu Kế toán.
- Thống kê và tổng hợp số liệu Kế toán khi có yêu cầu.
- Báo cáo tình hình thực hiện chế độ kế toán thuế cho lãnh đạo theo yêu cầu thường xuyên hoặc đột xuất.
- Hoàn thành các công việc cấp trên giao.
- Kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán thuế.
- Ngoại giao, chuẩn bị tất cả các giấy tờ, tài liệu liên quan đến thuế, BHXH.
- Tìm hiểu cập nhật thường xuyên các chính sách thuế, bảo hiểm xã hội mới.
08/2016  -  06/2017
Công ty TNHH tư vấn và quản lý Hà Nội, Nhân viên kế toán

- Thu thập chứng từ, hóa đơn GTGT. Kiểm tra và đảm bảo tính pháp lý, hợp lý, chính xác của chứng từ.
- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, hoàn thiện chứng từ, sổ sách hợp lý hợp lệ.
- Cân đối thuế, cân đối doanh thu chi phí.
- Theo dõi công tác BHXH, thực hiện các nghiệp vụ khi có phát sinh.
- Trực tiếp thực hiện đúng đủ, kịp thời các báo cáo với cơ quan thuế như: Báo cáo thuế GTGT, TNCN, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
- Báo cáo quyết toán năm: Báo cáo tài chính và các phụ lục kèm theo, Tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN.
- Báo cáo số thuế phải nộp (thuế môn bài, GTGT, TNCN, TNDN,...).
- Nộp các loại thuế nếu phát sinh (thuế môn bài, GTGT, TNCN, TNDN, phạt vi phạm hành chính,...) và theo dõi tình hình nộp thuế vào ngân sách nhà nước.
- Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, sổ sách kế toán thuế, bảo mật số liệu Kế toán.
- Thống kê và tổng hợp số liệu Kế toán khi có yêu cầu.
- Báo cáo tình hình thực hiện chế độ kế toán thuế cho lãnh đạo theo yêu cầu thường xuyên hoặc đột xuất.
- Hoàn thành các công việc cấp trên giao.
- Kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán thuế.
- Ngoại giao, chuẩn bị tất cả các giấy tờ, tài liệu liên quan đến thuế, BHXH.
- Tìm hiểu cập nhật thường xuyên các chính sách thuế, bảo hiểm xã hội mới.
07/2015  -  07/2016
Công ty CP liên doanh sơn ABB Việt Nam, Nhân viên kế toán kho

- Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ liên quan trước khi thực hiện Nhập/ xuất kho.
 - Lập phiếu nhập kho/ xuất kho.
 - Thường xuyên kiểm tra đối chiếu hàng hóa nhập xuất kho với số liệu sổ sách. Trực tiếp tham gia kiểm đếm số liệu hàng hóa.
 - Lập báo cáo hàng nhập xuất tồn , báo cáo kiểm kê hàng tồn kho hàng ngày, hàng tháng, hàng quý.
- Trực tiếp tham gia kiểm đếm hàng hóa trong kho định kỳ và đột xuất cùng kế toán chuyên quản.
 - Phối hợp với kế toán chuyên quản đối chiếu số liệu phát sinh hàng ngày.- Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu.
 - Lập biên bản kiểm kê , biên bản đối chiếu hàng hóa.
 - Thực hiện theo dõi kiểm tra chứng từ biên bản bàn giao hàng hóa , biên bản bàn giao khách hàng trả về.
 - Theo dõi kiểm tra đối chiếu số lượng hóa đơn phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hàng tháng. Thực hiện cv hành chính liên quan ban kho: đặt văn phòng phẩm, mực in, kiểm tra bill vận chuyển hàng hóa.
09/2014  -  05/2015
Shop giày Dolphin Shoes, Nhân viên bán hàng

- Bán hàng trực tiếp tại cửa hàng kiêm thu ngân.
- Quảng bá sản phẩm thông qua các ấn phẩm truyền thông: website, facebook, banner, poster, tờ rơi...
- Lập báo cáo sản lượng bán ra hàng ngày, báo cáo thu chi hàng ngày.
 

Học vấn bằng cấp

2010-2014 Đại Học Hà Hoa Tiên
                       Khoa Kế Toán