Huỳnh Thị Thủy

Kế toán trưởng

Ngày sinh: 20/05/1984
Giới tính: Nữ
Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn
Địa chỉ: Song Hành, Q.2, Tp.HCM
Bạn đang xem hồ sơ ứng viên đã được phân loại trên Timviec24h. Đăng nhập nhà tuyển dụng mỗi ngày để nhận điểm xem ứng viên miễn phí.

Thông tin cơ bản

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Ngành nghề: Kế toán/Kiểm toán
Trình độ học vấn: Cử nhân
Ngày cập nhật: 06/04/2021
Kinh nghiệm: Trên 5 năm
Hình thức làm việc: Toàn thời gian
Cấp bậc mong muốn: Trưởng phòng
Mức lương mong muốn: Trên 30 triệu

Mục tiêu nghề nghiệp

- Đóng góp khả năng của mình vào sự phát triển của Công ty.

- Hướng bản thân không ngừng học hỏi và sáng tạo trong công việc.

- Trong 3 năm tới mong muốn là quản lý cấp cao

  • Mong muốn tìm được chỗ làm ổn định lâu dài
  • Mong muốn tìm được chỗ làm có cơ hội thăng tiến tốt

Kỹ năng bản thân

-Khả năng tư duy tốt và tập trung cao trong công việc.

- Hòa nhập nhanh với môi trường làm việc: hòa đồng, vui vẻ biết cách ứng xử với cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp.

- Sử dụng tốt công cụ văn phòng microsoft office: xử lý số liệu trên file excel bằng các hàm công thức khá tốt.

  • Kỹ năng tổ chức
  • Kỹ năng lãnh đạo
  • Lập kế hoạch
  • Tư duy sáng tạo

Kinh nghiệm làm việc

1. Từ 07/2016 đến 04/2021. Kế toán trưởng tại Công Ty TNHH Sản Xuất TM DV HHLDECOR.

-          Lập kế hoạch và báo cáo phân tích ngân sách tài chính cho cả năm, phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

-          Tổ chức và giám sát thực hiện phòng kế toán một cách khoa học, hiệu quả. Phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên trong bộ phận và hướng dẫn các kế toán viên thực hiện các nghiệp vụ thuộc phần hành của mình.

-          Kiểm tra, duyệt chứng từ kế toán phát sinh, giám sát tình hình dự toán và thực tế thu-chi.

-          Lập các loại báo cáo thuế theo quy định.

Thành tích đạt được:

-          Đưa ra giải pháp trong việc thu hồi các khoản nợ khó đòi.

Phát hiện và báo cáo sửa chữa kịp thời một số rủi ro và các khoản thiệt hại khác trong khâu vận hành.

2. Từ 03/2013 đến 03/2016, kế toán trưởng tại Công ty TNHH Khách sạn Paragon Sài Gòn

-          Tổ chức và giám sát thực hiện phòng kế toán một cách khoa học, hiệu quả. Phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên trong bộ phận và hướng dẫn các kế toán viên thực hiện các nghiệp vụ thuộc phần hành của mình.

-          Lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của ban lãnh đạo: báo cáo số liệu tài chính trực tiếp lên Ban kiểm soát, HĐQT.

-          Cân đối BCTC, báo cáo thuế định kỳ.

-          Chịu trách nhiệm về các giao dịch với các cơ quan hữu quan như cơ quan Thuế và các đối tác như Ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp…

-          Phê duyệt các khoản thanh toán do các bộ phận trong công ty đề nghị theo quy chế.

Thành tích đạt được:

-          Xử lý chênh lệch hàng tồn kho từ các năm trước.

-          Quyết toán với cơ quan thuế, xử lý gọn số liệu chưa được cân từ phát sinh cũ.

3. Từ 05/2010 đến 02/2013, kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH MTV Bánh Brodard

-   Kiểm tra chi phí lương, chế độ công tác và BHXH, BHYT cho CNV.
-   Kiểm tra chứng từ, bút toán thu chi trong công ty, báo cáo quỹ.

-   Quản lý hàng tồn kho, báo cáo hàng tồn kho.

-   Theo dõi công nợ và các nghiệp vụ thuế, kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho.
-   Theo dõi và lập các tờ khai thuế hàng tháng, quý (thuế GTGT, TNDN, TNCN, thuế nhà thầu,...)
-   Lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của cấp trên (báo cáo tài chính, doanh thu, chi phí, chi tiết công nợ, …)
-   Giải trình và lên báo cáo với kiểm toán bên ngoài.

-   Quyết toán thuế với cơ quan thuế khi đến kỳ thanh tra và chịu trách nhiệm giải trình số liệu.

4. Từ 12/2008 đến 03/2010, kế toán tổng hợp tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại TTT 

-   Kiểm tra chi phí lương, chế độ công tác và BHXH, BHYT cho CNV.
-   Kiểm tra chứng từ, bút toán thu chi trong công ty, báo cáo quỹ. Kiểm tra các giao dịch chuyển khoản.
-   Quản lý hàng tồn kho, báo cáo hàng tồn kho.
-   Quản lý công nợ khách hàng, nhận và kiểm tra hợp đồng kinh tế từ các bộ phận. Xác nhận công nợ với KH, NCC.
-   Trích khấu hao TSCĐ, CCDC, phân bổ chi phí khác.
-   Tính giá thành sản phẩm, công trình.
-   Hàng quý: làm báo cáo thuế tháng, quý về thuế GTGT, TNDN, TNCN. 
-   Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ. 
-   Cuối năm làm báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế TNCN. 

-   Có trách nhiệm giải quyết với chi cục thuế nếu có yêu cầu giải trình.

Học vấn bằng cấp

Năm 2003->2006  Trường Đại học công nghiệp Tp.HCM, ngành Kế toán DN

Năm 2008->2010 Trường Đại học kinh tế Tp.HCM, ngành kế toán doanh nghiệp

Năm 2011->2014  Trường đại học sư phạm HCM, ngành Anh văn

Năm 2014 Trường Đại học kinh tế Tp.HCM, chứng chỉ kế toán trưởng