Phan Ngọc Hà (Harry)

Manager in shipping ang logistics

Ngày sinh: 27/02/1977
Giới tính: Nam
Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn
Địa chỉ:
Bạn đang xem hồ sơ ứng viên đã được phân loại trên Timviec24h. Đăng nhập nhà tuyển dụng mỗi ngày để nhận điểm xem ứng viên miễn phí.

Thông tin cơ bản

Nơi làm việc: Đà Nẵng
Ngành nghề: Hàng hải, Logistics, Vận tải/Kho vận
Trình độ học vấn: Cử nhân
Ngày cập nhật: 12/01/2021
Kinh nghiệm: Trên 5 năm
Hình thức làm việc: Toàn thời gian
Cấp bậc mong muốn: Giám đốc
Mức lương mong muốn: Thương lượng

Mục tiêu nghề nghiệp

To work in a professional environment, challenging with Marketing & Operation where my experience will be further developed and utilized - An enthusiastic logistics and transport professional with highly developed negotiation skills and highly adaptable.

 • Mong muốn tìm được chỗ làm ổn định lâu dài
 • Mong muốn tìm được nơi có cơ hội cống hiến bản thân tốt

Kỹ năng bản thân

Well understanding of international & Domestic shipping process
- Experience in Shipping, forwarding business, Air Freight and Sea Freight (FCL, LCL) Sales and
Operations.
- Experience in customer service, project management, logistics, the compliance of Safety
Regulations, Domestic/National/International transportation management and
- supervision.
- Control cost and monitor vendor/supplier performance; Conduct vendor/supplier
- selection process.
- Experience in negotiate with carriers (airlines, carrier, vessel liners); liaise with
- agents/branches abroad.
- Experience in handling Export/Import documentation procedures (D/O, manifest, AMS)
- Experience in in handling difficult-import and export shipments (Processing, Import -
producing and re-export, trading, ...)
- Conversant with Air and Sea Import & Export customs clearance process, Incoterms,
- Commercial Term, CO form
- Graduating at the University of Hue, English Dept.
- Fluent English, mature and strict working manners, gracious and ambitious spirit.

 • Kỹ năng tổ chức
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng làm việc theo nhóm
 • Giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng lãnh đạo
 • Kỹ năng thuyết trình
 • Lập kế hoạch
 • Quản lý thời gian hiệu quả
 • Dễ dàng thích nghi với môi trường mới
 • Tư duy sáng tạo

Kinh nghiệm làm việc

 

 

 

1. Central Container Shipping Company (Viconship Da Nang) (July, 1998 to March, 2006)
Assitant Manager of Marketing Dept.
Sales Excutive / Customer Service of below carriers and Forwaders :
+ 1998-1999 : + 2000-2001 : + 2002-2004 :
+2005-2006:
APM-Saigon Shipping (Sales, Customs, local handling staff) COC shipments (Sales, OPS, Customs, local handling staff) Birkart Globistics (Sales, OPS, Customs and local handling staff) Djakarta Lloyd (Sales, OPS, Customs, local handling staff) MaerskLogistics(Sales,OPS,Customs,localhandlingstaff) Kline (Sales, OPS)
Vinalines (Sales, OPS)

2. SDV Logistics Viet Nam ( SDV Da Nang ) (April, 2006 - Present )
Chief Representative
+ 2006 - 2008 : Chief Representative
Project Superviser - Dung Quat Refinery Project
+ 2009 - Present : Chief Representative

3. ATLANTIC Shipping Co., LTD - Chief Representative  (January, 2015 - 2017 )

Global Logistics Service Co., lTD - Chief Representative

4. TAN CANG SHIPPING (NEWPORTLINES) - Chief Rep. 
(10/2017 - 11/2029) 

5. ITL LOGISTICS - DA NANG BRANCH 

(11/2019 - Present)

Học vấn bằng cấp

+ Sep, 1994 to June, 1998
- Hue University
Bachelor’s Degree . ENGLISH 
 

+ Apr, 1999 to May, 1999
- College of Customs Ho Chi Minh Customs clearance Service Broker