Việc làm đang tuyển dụng tại VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM – HÀN QUỐC (VKIST)

0 việc làm đã tìm thấy

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM – HÀN QUỐC (VKIST)

Địa chỉ: Tầng 5, Trung tâm ươm tạo công nghệ cao, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội - Quy mô:

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST) thông báo tuyển dụng nhân viên khối hành chính. Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm đội ngũ nhân viên hành chính có kinh nghiệm, có kỹ năng và tinh thần làm việc cao để xây dựng Viện VKIST. Họ sẽ đóng vai trò quan trọng tạo nên mô hình mới của VKIST mang tính toàn cầu. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc (VKIST) được thành lập năm 2017 thông qua dự án ODA giữa Việt Nam và Hàn Quốc. VKIST là một tổ chức Khoa học & Công nghệ công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST), VKIST có vai trò dẫn dắt và thực hiện sứ mệnh của Chính phủ Việt Nam về việc thúc đẩy công nghiệp hóa quốc gia.