Việc làm đang tuyển dụng tại UNION MATERIALS VIETNAM CO., LTD

2 việc làm đã tìm thấy

[Lương Từ 15 - 20 Triệu] Phiên Dịch Tiếng Hàn - Công Ty 100% Vốn Hàn

UNION MATERIALS VIETNAM CO., LTD

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hải Dương Hạn nộp: 08/01/2020

Phiên Dịch Tiếng Hàn - Công Ty 100% Vốn Hàn

UNION MATERIALS VIETNAM CO., LTD

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hải Dương Hạn nộp: Đã hết hạn

UNION MATERIALS VIETNAM CO., LTD

Địa chỉ: Lot 14.2, Road No.10, Cam Dien-Luong Dien Industrial Park, Luong Dien Ward, Cam Giang District, Hai Duong, Vietnam - Quy mô:

UNION MATERIALS VIETNAM CO., LTD. is a Korean based company manufacturing industrial magnets for automobile parts. We are newly established in Jan. 2019 and plan to start commercial production in Jan. 2020. We are located at VSIP Hải Dương Industrial Park and aiming at world best material and parts suppling company in automobile business sector. Our parent company is listed in Korea stock market. For detail information for us, please refer to following web site : http://www.unionmaterials.com 유니온머티리얼 베트남 유한회사는 자동차 부품용 산업 자석을 생산하는 한국계 회사입니다. 당사는 2019년 1월 신규설립 되었고, 2020년 1월 생산 시작을 계획 하고 있습니다. 회사의 위치는 하이즈엉 VSIP산업단지이고, 자동차 사업분야에서 세계 최고의 소재 부품 공급 회사를 목표로 하고 있습니다. 우리의 모회사는 한국의 주식상장기업 입니다. 회사의 자세한 내용은 다음의 웹 사이트를 참고해 주십시오 : http://www.unionmaterials.com