Việc làm đang tuyển dụng tại TRƯỜNG QUỐC TẾ NAM MỸ UTS

0 việc làm đã tìm thấy

TRƯỜNG QUỐC TẾ NAM MỸ UTS

Trường Quốc tế Nam Mỹ UTS là tổ chức giáo dục liên cấp tập trung hiện đại tại Việt Nam, trực thuộc tập đoàn Giáo dục Văn Lang – Một tập đoàn có 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục. Trường Quốc tế Nam Mỹ UTS quan niệm sự gắn kết giữa hoạt động giảng dạy và chăm sóc học sinh được tạo nên bằng tình yêu thương và trách nhiệm. Chúng tôi xây dựng môi trường làm việc có nhiều cơ hội phát triển bản thân và thực hiện các cơ chế đãi ngộ theo năng lực, các chính sách khen thưởng giúp nhân viên gắn bó lâu dài, cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục học sinh.