Việc làm đang tuyển dụng tại Trung tâm đào tạo mỹ thuật đa phương tiện Arena Multimedia

0 việc làm đã tìm thấy

Trung tâm đào tạo mỹ thuật đa phương tiện Arena Multimedia

ARENA MULTIMEDIA là một lĩnh vực đào tạo của tập đoàn Công nghệ Thông tin APTECH, nhà cung cấp dịch vụ đào tạo Công nghệ Thông tin hàng đầu thế giới và Việt Nam cấp chứng chỉ quốc tế với hệ thống trung tâm đào tạo trên cả 5 châu lục. ARENA MULTIMEDIA có hệ thống gồm 260 trung tâm với khoảng 250.000 học viên đang theo học trên toàn thế giới.