Việc làm đang tuyển dụng tại TRISTAR MANPOWER AGENCY

0 việc làm đã tìm thấy

TRISTAR MANPOWER AGENCY

Địa chỉ: 50 Chin Swee Road, #09-04 Thong Chai Building - Quy mô: Ít hơn 10 nhân viên

Tristar Manpower Agency là một công ty Singapore. Đây là một đại lý tuyển dụng giúp các công ty có thể tìm được những người tài năng. Chúng tôi hiện đang có khách hàng tìm kiếm những người chuyên nghiệp để làm việc trong lĩnh vực IT Tristar Manpower Agency is a Singapore-based company. It is a recruitment agency helping companies to source for talented people. We have customers looking for professional people to work in IT-industry.