Việc làm đang tuyển dụng tại TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM - CTCP (VINAMED)

0 việc làm đã tìm thấy

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM - CTCP (VINAMED)

Địa chỉ: Nhà máy nhựa Y tế Mediplast, Lô F4 Khu công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh - Quy mô:

Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam - CTCP (VINAMED) là một công ty cổ phần hoạt động theo mô hình tập đoàn cung cấp giải pháp toàn diện trong lĩnh vực y tế bao gồm Phân phối độc quyền Trang thiết bị Y tế; Sản xuất và Cung ứng Vật tư tiêu hao; Cung cấp Giải pháp Công nghệ thông tin trong Y tế; Đầu tư Xây dựng và vận hành/ Quản lý bệnh viện; Cung cấp Dịch vụ khám và Xét nghiệm lưu động, v.v. Để triển khai chiến lược phát triển của mình trong thời gian tới, VINAMED đang tiến hành tuyển dụng vị trí việc làm tại Nhà máy nhựa Y tế Mediplast trực thuộc VINAMED chuyên sản xuất sản phẩm Vật tư tiêu hao bằng nhựa trong lĩnh vực Y tế với thông tin cụ thể như sau: