Việc làm đang tuyển dụng tại TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CTCP CÔNG TY CHẾ BIẾN KHÍ VŨNG TÀU

0 việc làm đã tìm thấy

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CTCP CÔNG TY CHẾ BIẾN KHÍ VŨNG TÀU

Địa chỉ: 101 Lê Lợi, TP. Vũng Tàu - Quy mô: 100-499 nhân viên

Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP, đang cần tuyển học viên đào tạo trước tuyển dụng