Việc làm đang tuyển dụng tại TNHH TỐT DESIGN STORIES

0 việc làm đã tìm thấy

TNHH TỐT DESIGN STORIES

Địa chỉ: Thành Phố Hồ Chí Minh - Quy mô: 25-99 nhân viên

TỐT DESIGN STORIES, a member of ADP (www.adparch.com) is a new venture founded by a group of entrepreneurs and design professionals from both Vietnam and Sweden. We are feeling the dramatic changes that are happening in Vietnams urban and the rise of a new generation of millennial consumers. Our aim is to offer a new contemporary design language via unique product and process into their home in all of the urban areas in Vietnam. The experience of home furnishing is set to be easy, affordable and full of joy. We are looking for talents, who seek to create a new thing and share our vision, to join our team! TỐT DESIGN STORIES, 1 công ty thành viên của ADP (www.adparch.com), là một công ty khởi nghiệp thành lập bởi một nhóm doanh nhân và nhà thiết kế đến từ Việt Nam và Thụy Điển. Chúng tôi đang nhìn thấy sự thay đổi mạnh mẽ ở đô thị Việt Nam và sự bùng nổ của những người tiêu dùng đô thị trẻ. Mục tiêu của chúng tôi là mang lại cho không gian sống đô thị Việt Nam một ngôn ngữ thiết kế đương đại mới thông qua sản phẩm và quy trình dịch vụ hoàn toàn khác biệt. Những trải nghiệm về nội thất sẽ rất thuận tiện, chi phí hợp lý và đầy niềm vui. Chúng tôi đang tìm kiếm những tài năng, những người muốn kiến tạo những điều mới mẻ và chia sẻ tầm nhìn của chúng tôi, để gia nhập nhóm!