Việc làm đang tuyển dụng tại THE JAPAN FOUNDATION CENTER FOR CULTURAL EXCHANGE IN VIETNAM

1 việc làm đã tìm thấy

Trợ Lý Chương Trình/ アシスタント・プログラムオフィサー

THE JAPAN FOUNDATION CENTER FOR CULTURAL EXCHANGE IN VIETNAM

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: Đã hết hạn

THE JAPAN FOUNDATION CENTER FOR CULTURAL EXCHANGE IN VIETNAM

Địa chỉ: 27 Quang Trung St, Hoan Kiem Dist, Hanoi, Vietnam - Quy mô: 10-24 nhân viên

Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản là một tổ chức công của Nhật Bản thực hiện các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế. Được thành lập vào tháng 3 năm 2008, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (sau đây gọi là “Trung tâm”), một trong những văn phòng đại diện trẻ nhất ở nước ngoài của Quỹ, đã và đang tích cực thực hiện đa dạng các hoạt động văn hóa bao gồm nghệ thuật, văn hóa xã hội và phối hợp với các đối tác Việt Nam tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ giáo dục Tiếng Nhật và nghiên cứu Nhật Bản.  アシスタント・プログラムオフィサー募集(ハノイ)  国際交流基金ベトナム日本文化交流センターは、国際交流基金(外務省所管の独立行政法人)のベトナムにおける支部として、2008年3月の開設以来、文化芸術、日本語教育、日本研究や日越共通課題に関する知的交流の分野で、日本とベトナムとの文化交流を促進するためのさまざまな事業を実施しています。