Việc làm đang tuyển dụng tại TECHCFO CO., LTD

6 việc làm đã tìm thấy

Business Development Manager

TECHCFO CO., LTD

Lương: Trên 30 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: Đã hết hạn

Financial Analyst

TECHCFO CO., LTD

Lương: 12-15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: Đã hết hạn

Junior Financial Analyst

TECHCFO CO., LTD

Lương: 7-10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: Đã hết hạn

Tax Accountant

TECHCFO CO., LTD

Lương: 12-15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: Đã hết hạn

Senior Accountant

TECHCFO CO., LTD

Lương: 15-20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: Đã hết hạn

Staff Accountant

TECHCFO CO., LTD

Lương: 10-12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: Đã hết hạn

TECHCFO CO., LTD

Địa chỉ: Số 9 đường số 75, Tân Phong, Quận 7 - Quy mô: 10-24 nhân viên

Growing international firm. Headquarters in NYC, United States, operations in HCMC, Vietnam. Specializing in Accounting, Finance, and CFO services. Seeking to expand and grow with quality people on board. Direct face to face training with USA CPA right here in HCMC. Join us today! Websites: Techcfo.co gbocpa.com