Việc làm đang tuyển dụng tại TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

1 việc làm đã tìm thấy

Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin

TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: Đã hết hạn

TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Tạp chí Ngân hàng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hoạt động theo Luật Báo chí, có nhiệm vụ giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoạt động ngân hàng và những thành tựu về khoa học, công nghệ của ngành Ngân hàng và lĩnh vực liên quan theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật.