Việc làm đang tuyển dụng tại Sun Resources Food

0 việc làm đã tìm thấy

Sun Resources Food

Sun Resources Food has established in Viet Nam since 2012 with popular products such as Danisa, Kopiko, Calcheese, Crispy Joy, Marie Gold, Coffee Joy, Superstar, Fres, Wonder Wheat ... We are finding qualified and enthusiastic candidates to develop together with us. Công ty TNHH Thực phẩm Sun Resources bắt đầu hoạt động ở Việt Nam từ năm 2012 với những sản phẩm được ưa chuộng trên thị trường như Danisa, Kopiko, Calcheese, Crispy Joy, Marie Gold, Coffee Joy, Superstar, Fres, Wonder Wheat .... Chúng tôi mong muốn tìm kiếm những ứng viên có năng lực và sự nhiệt tình để cùng phát triển cùng chúng tôi.