Việc làm đang tuyển dụng tại SSKPI - Công ty Cổ phần Giá trị cộng đồng

0 việc làm đã tìm thấy

SSKPI - Công ty Cổ phần Giá trị cộng đồng

SSKPI - Công ty Cổ phần giá trị Cộng đồng: 1. Cung cấp bộ phần mềm doanh nghiệp: giúp nâng cao hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp một cách đơn giản và hiệu quả. 2. Tư vấn hệ thống quản trị: đội ngũ chuyên gia có trên 15 năm kinh nghiệm về Giám đốc Nhân sự/ Giám đốc phát triển tổ chức... sẽ giúp doanh nghiệp tìm rõ vấn đề và đưa ra giải pháp thực tiễn để hành động 3. Huấn luyện và đào tạo: Phương pháp & công cụ chuẩn mực toàn cầu, Mô hình best practices & chia sẻ thực chiến của chuyên gia 4. Phát triển phần mềm: giúp các doanh nghiệp phát triển phần mềm thành công