Việc làm đang tuyển dụng tại SAIGON EXPAT SERVICES

0 việc làm đã tìm thấy

SAIGON EXPAT SERVICES

Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh - Quy mô: 10-24 nhân viên

We are a new, foreign owned company offering a wide range of services to expats in Vietnam. We have real estate services, VISA services as well as a business directory and digital marketing services. We are growing rapidly and are looking for 6 ambitious sales people to help our business grow. Chúng tôi là một công ty mới, một công ty nước ngoài cung cấp nhiều dịch vụ cho người ngoại quốc tại Vietnam. Chúng tôi có dịch vụ bất đông sản, dịch vụ thị thực cũng như thư mục kinh doanh và quản lý tiếp tị kỹ thuật số. Chúng tối đang phát triển một cách nhanh chóng và chúng tôi đang tìm kiếm 6 người bán hàng đầy quyết tâm để giúp công ty chúng tôi phát triển