Việc làm đang tuyển dụng tại NHÀ HÀNG ẾCH XANH

0 việc làm đã tìm thấy

NHÀ HÀNG ẾCH XANH

NHÀ HÀNG ẾCH XANH GỒM 3 CHÍ NHÁNH : QUẬN 1 - QUẬN 3 VÀ QUẬN GÒ VẤP CHUYÊN CHẾ BIẾN TẤT CẢ NHỮNG MÓN ĂN VỀ ẾCH ĐỘC QUYỀN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH