Việc làm đang tuyển dụng tại NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH XUÂN

2 việc làm đã tìm thấy

VCB Thanh Xuân Tuyển Dụng CB Khách Hàng Có Kinh Nghiệm/cb Khách Hàng/cán Bộ Kế Toán/giao Dịch Viên

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH XUÂN

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 17/08/2019

Vietcombank Thanh Xuân Tuyển Dụng Cán Bộ Khách Hàng Có Kinh Nghiệm/cán Bộ Khách Hàng/cán Bộ Kế Toán

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH XUÂN

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 17/08/2019

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH XUÂN

.